เกาะลิบง

เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย

Posted 2021-09-06

เกาะลิบง
เกาะลิบง

เกาะลิบง เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดตรังเป็นแหล่งหญ้าทะเลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย   มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจมากมาย เช่น แหลมปันหยัง แหลมจุโหย แหลมโต๊ะชัย หาดทุ่งหญ้าคา หาดตูบ ฯลฯ บริเวณรอบๆ เกาะลิบงนั้น อุดมสมบูรณ์ไปด้วย หญ้าทะเล ซึ่งเป็นอาหารสัตว์น้ำที่กำลังจะสูญพันธ์อย่าง “พะยูน” โดยจะพบพะยูน ได้บ่อยในบริเวณรอบๆ เกาะลิบงแห่งนี้

จากตัวเกาะจะมีสะพานทอดตัวยาวออกไปยังทะเลความยาวราวๆ 1 กิโลเมตร เป็นทางเดินให้นักท่องเที่ยว ไปยัง “หอชมวิถีสัตว์น้ำ” หรือ หอชมพะยูน ซึ่งเป็นหอคอยสูง 5 ชั้น ในช่วงน้ำขึ้นอาจจะได้เห็นพะยูนที่มากินหญ้าทะเลในบริเวณนี้และยังเป็นจุดที่สามารถชมทัศนียภาพที่สวยงามรอบๆ เกาะได้อีกด้วย ซึ่งรอบเกาะลิบง เต็มไปด้วยแนวหญ้าทะเล พืชอาหารหลักของ “พะยูน” สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม

สำหรับนักเที่ยวที่ชื่นชอบการผจญภัย อีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจนั่นก็คือ การปืนขึ้นยอดเขา   “บาตูปูเต๊ะ” ซึ่งจะเป็นจุดหนึ่งที่สามารถชมพะยูนได้เช่นกัน และเมื่อมองจากยอดเขาบาตูปูเต๊ะ จะมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเกาะลิบงและทะเลอันดามันที่สวยงามกว้างไกลสุดสายตาเลยทีเดียว

เกาะลิบง ยังมีสิ่งมหัศจรรย์อีกประการหนึ่งคือ บ่อน้ำจืดกลางทะเล เป็นแอ่งน้ำจืด แต่เวลามีน้ำทะเลขึ้นสูงน้ำในบ่อจะมีความเค็ม แต่พอน้ำลงแอ่งน้ำในบ่อจะมีรสจืด บ่อน้ำแห่งนี้เป็นแหล่งน้ำจืดสำหรับนกทะเลและชาวบ้านในยามหน้าแล้ง

การเดินทาง :ลงเรือที่ท่าเรือหาดยาวบ้านเจ้าไหม ใช้เวลา 20 นาที ลงเรือที่ท่าเรือบ้านพร้าวบนเกาะลิบง  

แหล่งที่มา : https://travel.kapook.com/gallery/211983/153381

- บทความอื่นๆ