วังผาเมฆ

วังผาเมฆ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านทุ่งหลวง ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็นจุดที่สามารถดูทะเลหมอกได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรัง

Posted 2021-09-02

วังผาเมฆ
วังผาเมฆ

    วังผาเมฆ ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 7 บ้านทุ่งหลวง ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรัง เป็นจุดที่สามารถดูทะเลหมอกได้ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดตรังไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าสายควนและป่าอ้ายกลิ้ง บรรยากาศตอนเช้าตรู่จะเป็นทะเลหมอกขาวสะอาดปกคลุมไปทั่วผืนป่าและเมื่อกระทบแสงอาทิตย์ยามเช้า จากหมอกขาวจะกลายเป็นสีเหลืองอร่ามอมส้ม  เมื่อขึ้นมาสู่ยอดเขาจะสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของผืนป่าที่กว้างใหญ่และอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลากหลายชนิด ในขณะที่ทางด้านทิศตะวันตก สามารถมองเห็นปากอ่าวและชายหาดรวมทั้งหมู่เกาะต่างๆ บนท้องทะเลอันดามัน  ในจังหวัดตรัง โดยเฉพาะเขาเมง หาดปากเมง หาดราชมงคล และจังหวัดกระบี่ได้อย่างชัดเจน บริเวณเชิงเขาจัดสร้างประติมากรรมต่างๆ พร้อมสะพานเดินชมศึกษาธรรมชาติ มีบ้านพักให้บริการให้แก่นักท่องเที่ยว

การเดินทาง : ตั้งอยู่ที่ ต.วังมะปราง อ.วังวิเศษ จ.ตรังอยู่ห่างจากตัวเมืองตรังประมาณ40 กิโลเมตร

แหล่งที่มา : https://www.makalius.co.th/%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%A7/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86/

 

- บทความอื่นๆ