Go Green Active

กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์พยายามทำลายสถิติโลก ณ เกาะกระดาน จ.ตรัง

Posted 2023-11-13

Go Green Active
Go Green Active

สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง ร่วมกับ บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด ร่วมจัดกิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์พยายามทำลายสถิติโลก Go Green Active ณ ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง โดยมี นายพริษฐ์  นราสฤษฎ์กุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เป็นประธานเปิดโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์พยายามทำลายสถิติโลก โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช นายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตรัง เป็นผู้กล่าวรายงาน และนางสาวสิริรักษ์  ศิริพงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มซีเอ็ม คอมมูนิเคชั่น จำกัด กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ ทั้งนี้มีนางสาวเพ็ญศิริรัตน์  อาจทวีกุล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายอุทิศ  สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตรัง นายสมศักดิ์ เสือบุญทอง ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตรัง สารวัตรสถานีตำรวจท่องเที่ยวตรัง ตัวแทนจากสมาคมการท่องเที่ยวและโรงแรมจังหวัดตรัง Ms.Melody Phomsavanh Guinness World Records ร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก สำหรับการจัดโครงการ Go Green Active กิจกรรมดำน้ำอนุรักษ์พยายามทำลายสถิติโลก แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมย่อย ได้แก่ กิจกรรมแข่งขัน Rally ใต้น้ำ ณ บริเวณถ้ำมรกต และกิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ณ บริเวณเกาะกระดาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และจิตสำนึกอันดีในการอนุรักษ์พื้นที่ทางธรรมชาติ โดยไฮไลท์ของกิจกรรมมีการดำน้ำต่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมใต้น้ำเพื่อลงกินเนสส์ฯ ในส่วนของกิจกรรมดังกล่าวยังช่วยลดสภาวะโลกร้อนอันเป็นเหตุแห่งภัยพิบัติ ตลอดจนสร้างทัศนคติในการสร้างความรับผิดชอลต่อสังคมและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยต่อสาธารณชนทั้งชาวไทยและต่างประเทศ อันจะกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้พลังงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- บทความอื่นๆ