������������������������������������������ (���������������������)  ���������������������������������������������������
������������������������������������������ (���������������������)  ���������������������������������������������������
������������������������������������������ (���������������������)  ���������������������������������������������������
������������������������������������������ (���������������������)  ���������������������������������������������������
������������������������������������������ (���������������������)  ���������������������������������������������������
������������������������������������������ (���������������������)  ���������������������������������������������������

������������������������������������������ (���������������������) ���������������������������������������������������

ประเภท: ผลิตภัณฑ์ OTOP และ สินค้าชุมชน

฿ 70

นิสรีนกุ้งหวาน (ท่าข้าม)  ผลิตจากกุ้งเคยแท้

สะอาด หอม อร่อย ถูกหลักอนามัย