������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������

ประเภท: ผลิตภัณฑ์ OTOP และ สินค้าชุมชน

฿ 240

ปลาอินทรีเค็มในน้ำมันพืช

ผลิตเป็รปลาเค็มจากทะเล แช่น้ำมันพืช อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย