เต้าเจี้ยวแม่ปราณี (Saltd Soybean)
เต้าเจี้ยวแม่ปราณี (Saltd Soybean)
เต้าเจี้ยวแม่ปราณี (Saltd Soybean)
เต้าเจี้ยวแม่ปราณี (Saltd Soybean)

เต้าเจี้ยวแม่ปราณี (Saltd Soybean)

ประเภท: ผลิตภัณฑ์ OTOP และ สินค้าชุมชน

฿ 55

เต้าเจี้ยวแม่ปราณี (Saltd Soybean)

สูตรดั้งเดิม อร่อยทุกหยด, สะอาด ถูกหลักอนามัย, ไม่ใส่วัตถุกันเสีย,