������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������

������������������������������������������������

ประเภท: ผลิตภัณฑ์ OTOP และ สินค้าชุมชน

฿ 40

สบู่เปลือกมังคุด 

มังคุดซึ่งได้ชื่อว่าเป็นราชินีแห่งผลไม้แล้ว ประโยชน์ของมังคุดยังมีอีกมากมาย กลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งในชุมชนบ้านตะเหมกได้นำเปลือกมังคุดมาสกัดเพื่อใช้เป็นเครื่องสำอาง 

สรรพคุณ : เพื่อลดความมันบนใบหน้าที่เป็นสาเหตุของการเกิดสิว ลดอาการอักเสบของผดผื่น